tel: (33) 851 90 54

aktualności

  Oświadczenie

A PACJENCI POCZEKAJĄ....

Warszawa, 4 sierpnia 2015 r.
Na Odział Reumatologiczny w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu średni czas oczekiwania wynosi ok. 4 lata, na Odział Rehabilitacyjny - ok. 9,5 roku, a na Odział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - ok. 7 lat. To nie jest żart, to rzeczywistość pacjentów oczekujących na przyjęcie do Śląskiego Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu. Te szokujące dane nie pozwalają, aby milczeć w tej sprawie. Podczas ostatniego posiedzenia Senatu złożyłem oświadczenie skierowane do ministra zdrowia. Czekam na podjęcie pilnych działań ze strony ministerstwa, mających na celu dostosowanie planu finansowego do realnych potrzeb pacjentów, które pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania.


Oświadczenie złożone przez
senatora Tadeusza Kopcia
Na 80. posiedzeniu Senatu

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali.

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana w związku z krytyczną sytuacją związaną z ograniczeniem dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii, reumoortopedii, rehabilitacji dla ubezpieczonych w NFZ, chcących leczyć się w Centrum Reumatologii im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu w województwie śląskim.

Fakt narastania kolejek , zarówno w liczbie oczekujących, jak i czasie oczekiwania jest przyczyną coraz większej troski pacjentów oraz pracowników szpitala. Aktualnie 4407 osób oczekuje średnio 1356 dni (tj. ok 4 lat) na przyjęcie do oddziału reumatologii, podobnie dramatyczna sytuacja dotyczy ubezpieczonych oczekujących na leczenie w oddziale rehabilitacji 7730 osób/3362 dni (tj. ok 9,5 roku), reumoortopedii 3451 osób/2579 dni (tj. ok. 7).

2 stycznia 2014 r. Szpital wystosował pierwsze pismo (SSRR/DMK/10/14) z prośbą o dostosowanie planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do faktycznych potrzeb ubezpieczonych, szczególnie, że to jednostronna decyzja ŚOW NFZ o zmniejszeniu kontraktu w zakresie hospitalizacja – reumatologia, przeprowadzona aneksem nr 1/03/1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. spowodowała tak krytyczne ograniczenie dostępności dla ubezpieczonych.

Po ponad miesiącu tzn. 7 lutego 2014 r. pismem znak: WSOZ-I-4420-139/339-JK/2014 ŚOW NFZ powołując się między innymi na jednolitość zasad przyjętych przy kontraktowaniu dla wszystkich świadczeniodawców, odmówił przywrócenia lub podwyższenia kontraktów w Szpitalu.

Biorąc pod uwagę, że pacjenci obciążają Szpital brakiem możliwości leczenia, praktycznie co miesiąc zwracano się do ŚOW NFZ o podjęcie działań w celu przywrócenia dostępności do świadczeń (ok. 10 pism i brak merytorycznych działań). W ten bezproduktywny sposób zmarnowano 1,5 roku, mało tego, pojawił się dodatkowy element w rozważaniach na temat dostępności do świadczeń w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym. Okazało się bowiem, zgodnie z danymi publikowanymi przez NFZ, że pacjenci pilni w Ustrońskim Szpitalu oczekują 96 dni, a np. w Szpitalu w Sosnowcu pacjenci stabilni oczekują 19 dni.

Ta informacja jest niezwykle ważna dla pracowników ŚOW NFZ, którzy z uporem powtarzają, że kolejność finansowania świadczeń zależy nie tylko od wielkości kolejek oczekujących, ale przede wszystkim od konieczności zabezpieczenia w pierwszym rzędzie pacjentów pilnych przed stabilnymi.

W tym stanie rzeczy w dniu 24 kwietnia 2015 r. Szpital przekazał pismem znak: 299/2015 prośbę o zweryfikowanie wyżej wymienionej tezy o wyższości priorytetu finansowego świadczeń pilnych nad stabilnymi. W dniu 20 maja 2015 r. pismem znak WSOZ-I-425.4.220.2015, WSOZ-I.W.1766.DW.2015 ŚOW NFZ poinformował, że priorytet pilny, stabilny, nie podlega przez nich jakiejkolwiek weryfikacji – wniosek: to kryterium również nie może służyć za wskaźnik do podniesienia kontraktu.

Szanowny Panie Ministrze,

Obecna sytuacja, którą pokrótce przedstawiałem napawa wielkim niepokojem całe społeczeństwo, a terminy oczekiwania pacjentów na przyjęcie do Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu są wręcz szokujące. Dlatego wnoszę o analizę i podjęcie pilnych działań mających na celu dostosowanie planu finansowego do realnych potrzeb pacjentów.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Kopeć


Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej