tel: (33) 851 90 54

o mnie

  o mnie

Prywatnie | Zawodowo | Społecznie | CV

Prywatnie

Polityk, maż, ojciec
i...fan Pink Floyd


Udane życie rodzinne jest dla mnie źródłem sił do pracy zawodowej i społecznej.
Maria, moja żona, z wykształcenia pedagog-terapeuta, pracuje w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie. To jej zawdzięczamy atmosferę naszego domu rodzinnego. To ona daje całej naszej rodzinie poczucie bezpieczeństwa, dzięki niej nasz dom jest miejscem, do którego wszyscy chętnie wracamy.

Najstarszy syn, Piotr, jest prawnikiem, absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktywnie angażuje się w pracę na rzecz organizacji pozarządowych. Córka Anna jest absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Najmłodszy syn, Łukasz ukończył Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie.

Zostałem wychowany w duchu chrześcijańskim, a moi rodzice wpoili mi zbiór zasad i wartości, którymi kieruję się w dorosłym życiu. Takie zasady starałem się też wpoić moim dzieciom. Gdy obserwuje ich wybory, mam nadzieję, że skutecznie.

Niewielu zna mnie jako zapalonego fana zespołów: Pink Floyd, Yes i Genesis. „The Wall” to album absolutnie rewelacyjny. W przeszłości byłem licencjonowanym DJ-em i prowadziłem wiele imprez dla swoich rówieśników. Drugą moją pasją jest sport. W czasach młodości grałem w piłkę nożną na poziomie amatorskim. Do dziś, jeśli nadarza się okazja, wkładam piłkarski strój i próbuję przypomnieć sobie młodsze lata. Zimą korzystam z bliskości naszych Beskidów i uprawiam rekreacyjnie narciarstwo zjazdowe.

 

Zawodowo

Absolwent Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie, działacz opozycji i pracownik przemysłu ciężkiego.

W wykształcenie jest inzynierem górnikiem. Ukończył studia na na Wydziale Górnictwa i Geologii AGH w Krakowie. Podczas studiów był działaczem opozycyjnych organizacji studenckich. Po ukońcczeniu studiów przez 7 lat pracował w Przedsiębiorstwie Robot Górniczych w Jastrzębiu Zdroju. 

Samorządowiec i spółdzielca

Tadeusz Kopeć ma także doświadczenie samorządowe. W 1998 roku został wybrany radnym powiatowym i przez 7 lat pełnił funkcję Wicestarosty Cieszyńskiego. Wsród jego priorytet.ow w pracysamorzadowcaznalazły się inwestycje w infrastrukture drogową, remon i rozbudowa Szpitala Śląskiego. Był zwycięzca plebiscytu na Najlepszego Samorządowca-Spółdzielcy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP oraz orrganizacje samorządowe i społdzielcze. "W zwycięstwie pomogło mi zapewne moje doświadczenie prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie - przyznaje Tadeusz Kopeć. Podczas swojej pracy w spółdzielni mieszkaniowej przyczynił się do likwidacji prawie 6-milionowego jej zadłużenia.

 

Parlamentarzysta

Od roku 2005 Tadeusz Kopeć reprezentuje mieszkańców południowej części Województwa Ślaskiego w parlamencie. Był Posłem na Sejm V i VI kadencji (2005 - 2011 r.) oraz Senatorem RP VIII, IX i X kadencji. 

Podczas ostatniej, IX kadecji Senatu pracował w senackiech komisjach: Infrastruktury, Regulaminowej, Eytki i Spraw Senatorskich, pełnił także funkcje przewosniczacego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji.

 

Społecznie

Tadeusz Kopeć jest członkiem i współzałożycielem wielu organizacji i stowarzyszeń:

Kiwanis International

Założyciel Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej Kiwanis International, Wicegubernator Kiwanis International w Polsce, Prezydent Klubu Kiwanis Inernational – Klub Śląsk Cieszyński w latach 2001-2003, w ostatnim roku prezydentury pełnił funkcję Szefa Dywizji południowej.

Habitat for Humanity

Inicjator powstania międzynarodowej fundacji „Habitat for Humanity" na Śląsku Cieszyńskim – były przewodniczący Rady Fundacji

Ogólnopolska Izba Towarzystw Budownictwa Mieszkaniowego

– członek i założyciel Ogólnopolskiej Izby Towarzystw Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie

Założyciel Ogólnopolskiego Forum Mieszkaniowego

– ekspert i wieloletni działacz różnych organizacji związanych z mieszkalnictwem, m.in. założyciel Ogólnopolskiego Forum Mieszkaniowego

Stowarzyszenie im. Hrabiny Gabrieli Thun na Rzecz Rozbudowy Szpitala Śląskiego

– współzałożyciel Stowarzyszenia im. Hrabiny Gabrieli Thun na Rzecz Rozbudowy Szpitala Śląskiego, wiceprezes Stowarzyszenia

Fundacja Dobrego Pasterza

- współpracownik Fundacji Dobrego Pasterza w Ustroniu

Cieszyńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych

- współpracownik Cieszyńskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych w Cieszynie

Towarzystwo Sportowe „Mieszko-Piast"

– były wiceprezes Towarzystwa Sportowego „Mieszko-Piast"

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brenna

– współpracownik Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brenna

Polski Komitet Zwalczania Raka

– członek Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w Cieszynie

Stowarzyszenie Ekoenergia Cieszyn

– członek Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn

Klub Ekologiczny "EKO"

– współpracownik Klubu Ekologicznego „EKO" w Drogomyślu

Czyste Beskidy

– członek Koalicji „Czyste Beskidy"

Stowarzyszenie Producentów Roślin Oleistych i Wytwórców Biopaliw

– członek założyciel Stowarzyszenia Producentów Roślin Oleistych i Wytwórców Biopaliw w Cieszynie

Komisja ds. oceny oddziaływania na środowisko inwestycji energetycznych w Trzyńcu i Stonawie

– członek komisji powołanej przez Ministra Środowiska

Komisja dla Opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów

– członek komisji

Komisja dla Opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów

– członek komisji

Założyciel Ogólnopolskiego Forum Mieszkaniowego

– Ekspert i wieloletni działacz różnych organizacji związanych z mieszkalnictwem m.in. założyciel Ogólnopolskiego Forum Mieszkaniowego


CV

Imię i nazwisko: Tadeusz Kopeć

Data i miejsce urodzenia: 24.08.1960 r. Pierściec

Zamieszkały: Cieszyn, województwo: śląskie

E-mail: kontakt@tadeuszkopec.pl

Samorząd: w latach 1998-2005 Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego

Sejm RP: od 2005 Poseł V i VI kadencji

Senat RP: od 2011 Senator VIII, IX i X kadencji

Stan cywilny: żonaty

Dzieci: troje

Wykształcenie: wyższe – mgr inż. górnik, podyplomowe studia z zarządzania finansami komunalnymi i nieruchomościami

Powód zainteresowania polityką: wrażliwość na potrzeby i problemy innych oraz pełnienie funkcji publicznych rozumiane jako służba obywatelom

Największe sukcesy:

• przyznanie przez „Kronikę Beskidzką” zaszczytnego miana lidera aktywności parlamentarnej wśród posłów Okręgu Wyborczego nr 27
• nagroda –„Najlepszy Samorządowiec Spółdzielca" w 2004 roku w plebiscycie pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz organizacji samorządowych i spółdzielczych
• nagroda „Przyjaciel Dzieci" od wychowanków domu dziecka – za działalność charytatywną na rzecz pomocy dzieciom
• „Złote Bartkowe Serduszko" przyznane przez Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne „Daki", Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa" i Polską Fundację im. Roberta Schumana
oraz wiele innych nagród i wyróżnień za działalność charytatywną, których otrzymanie było dla mnie prawdziwym honorem

Największe marzenie: posiadać coraz większe możliwości w niesieniu pomocy innym

Największe zalety: wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność w nawiązywaniu kontaktów, szacunek dla pracy innych, tolerancja

Ulubiony wykonawca: Pink Floyd

Ulubiony film: Ben Hur

Pasje życiowe: działalność charytatywna

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej