tel: (33) 851 90 54

Aktualności

  Aktualności

A PACJENCI POCZEKAJĄ....

04/07/2015

Aktualności >>

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ SENATORA TADEUSZA KOPCIA NA 80. POSIEDZENIU SENATU

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali.

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana w związku z krytyczną sytuacją związaną z ograniczeniem dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii, reumoortopedii, rehabilitacji dla ubezpieczonych w NFZ, chcących leczyć się w Centrum Reumatologii im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu w województwie śląskim.

Fakt narastania kolejek , zarówno w liczbie oczekujących, jak i czasie oczekiwania jest przyczyną coraz większej troski pacjentów oraz pracowników szpitala. Aktualnie 4407 osób oczekuje średnio 1356 dni (tj. ok 4 lat) na przyjęcie do oddziału reumatologii, podobnie dramatyczna sytuacja dotyczy ubezpieczonych oczekujących na leczenie w oddziale rehabilitacji 7730 osób/3362 dni (tj. ok 9,5 roku), reumoortopedii 3451 osób/2579 dni (tj. ok. 7).
v 2 stycznia 2014 r. Szpital wystosował pierwsze pismo (SSRR/DMK/10/14) z prośbą o dostosowanie planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do faktycznych potrzeb ubezpieczonych, szczególnie, że to jednostronna decyzja ŚOW NFZ o zmniejszeniu kontraktu w zakresie hospitalizacja – reumatologia, przeprowadzona aneksem nr 1/03/1/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. spowodowała tak krytyczne ograniczenie dostępności dla ubezpieczonych.

Po ponad miesiącu tzn. 7 lutego 2014 r. pismem znak: WSOZ-I-4420-139/339-JK/2014 ŚOW NFZ powołując się między innymi na jednolitość zasad przyjętych przy kontraktowaniu dla wszystkich świadczeniodawców, odmówił przywrócenia lub podwyższenia kontraktów w Szpitalu.

Biorąc pod uwagę, że pacjenci obciążają Szpital brakiem możliwości leczenia, praktycznie co miesiąc zwracano się do ŚOW NFZ o podjęcie działań w celu przywrócenia dostępności do świadczeń (ok. 10 pism i brak merytorycznych działań). W ten bezproduktywny sposób zmarnowano 1,5 roku, mało tego, pojawił się dodatkowy element w rozważaniach na temat dostępności do świadczeń w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym. Okazało się bowiem, zgodnie z danymi publikowanymi przez NFZ, że pacjenci pilni w Ustrońskim Szpitalu oczekują 96 dni, a np. w Szpitalu w Sosnowcu pacjenci stabilni oczekują 19 dni.

Ta informacja jest niezwykle ważna dla pracowników ŚOW NFZ, którzy z uporem powtarzają, że kolejność finansowania świadczeń zależy nie tylko od wielkości kolejek oczekujących, ale przede wszystkim od konieczności zabezpieczenia w pierwszym rzędzie pacjentów pilnych przed stabilnymi.

W tym stanie rzeczy w dniu 24 kwietnia 2015 r. Szpital przekazał pismem znak: 299/2015 prośbę o zweryfikowanie wyżej wymienionej tezy o wyższości priorytetu finansowego świadczeń pilnych nad stabilnymi. W dniu 20 maja 2015 r. pismem znak WSOZ-I-425.4.220.2015, WSOZ-I.W.1766.DW.2015 ŚOW NFZ poinformował, że priorytet pilny, stabilny, nie podlega przez nich jakiejkolwiek weryfikacji – wniosek: to kryterium również nie może służyć za wskaźnik do podniesienia kontraktu.

Szanowny Panie Ministrze,

Obecna sytuacja, którą pokrótce przedstawiałem napawa wielkim niepokojem całe społeczeństwo, a terminy oczekiwania pacjentów na przyjęcie do Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu są wręcz szokujące. Dlatego wnoszę o analizę i podjęcie pilnych działań mających na celu dostosowanie planu finansowego do realnych potrzeb pacjentów.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Kopeć

Wstecz

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej