tel: (33) 851 90 54

Aktualności

  Aktualności

INFORMACJA O DZIAŁANIACH NA RZECZ PROPAGOWANIA CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH W TYM KONIECZNOŚCI WDRAŻANIA PODZIEMNEGO PROCESOWANIA WĘGLA NA POTRZEBY ENERGETYKI.

22/05/2017

Aktualności >>

W dniu 16 maja 2017 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt.: „Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. W konferencji wzięli udział naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowych zajmujących się technologiami energetycznymi wykorzystującymi czyste spalanie węgla i technologie pokrewne, jak procesowanie węgla dla potrzeb przemysłu chemicznego. Udział wzięli również przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle i ochronie środowiska. Z mojej inicjatywy do grona prelegentów dołączono przedstawiciela Głównego Instytutu Górnictwa. Główny Instytut Górnictwa już od lat siedemdziesiątych minionego wieku zajmował się technologiami czystego spalania węgla i procesowania węgla w przemyśle chemicznym. Jednych z głównych zagadnień badawczych było zgazowanie węgla. Najpierw w Kopalni Doświadczalnej Barbara a później w ramach Programu Strategicznego badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zadaniu badawczym nr nr 3 pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”.

W trakcie konferencji przedstawiono dorobek poszczególnych Ośrodków Naukowych obrazujący stopień zaawansowania poszczególnych technologii. Przedstawiciel Ministerstwa Energii Pan Michał Kurtyka poinformował, że Rząd ma pełne rozeznanie w potencjale technologicznym i jest zdeterminowany do wdrażania czystych technologii węglowym.

Minister Ochrony Środowiska omówił uwarunkowania międzynarodowe i niekorzystne dla nas zapisy w traktatach międzynarodowych zaakceptowane przez poprzedni Rząd. Przedstawił również rzeczywisty wkład Polski w ochronę klimatu i starania Rządu o zmianę niekorzystnych dla nas zapisów w Traktatach.

Zagadnienia te były również podnoszone przeze mnie i moich współpracowników w trakcie wielu spotkań min w trakcie Konferencji w Sejmie zorganizowanej przez Komisję Energii i Skarbu Państwa w dniu 8 grudnia 2016 roku.

W przedstawionych w trakcie Konferencji przez prelegentów materiałach podnoszono wielokrotnie konieczność dalszego rozwoju technologii podziemnego procesowania węgla oraz restrukturyzacji sektora energetyki i górnictwa poprzez min tworzenie w systemie rozproszonym kompleksów wydobywczo - energetycznych opartych na najnowocześniejszych czystych technologiach energetycznego wykorzystania naszych największych w Europie zasobów węgla.

Zaniedbania i zaniechania działań poprzedniej ekipy rządowej zostały podniesione min w wystąpieniu przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli. Zagadnienia związane z zaniechaniem przez poprzednią Ekipę Rządzącą wdrażania technologii podziemnego procesowania węgla oraz kompleksów wydobywczo - energetycznych podnosiłem wielokrotnie w swoich wystąpieniach oraz min. w trakcie spotkania z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim. W oświadczeniu które w dniu 7 grudnia 2016 roku skierowałem do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego sformułowałem wiele istotnych dla tego zagadnienia pytań, min.:

- Jakie działania podjęło Ministerstwo Energii jako kontynuator działań Ministerstwa Gospodarki w zakresie wdrażania technologii podziemnego zgazowania węgla?

- Czy Ministerstwo Energii zleciło już opracowanie studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego w wyniku podziemnego zgazowania? Jeśli nie, to dlaczego?

- Czy przygotowano już zmiany legislacyjne umożliwiające eksploatację węgla tą technologią?

- Czy planowane jest wsparcie dla polskich podmiotów wdrażających tę technologię?

- Czy Ministerstwo Energii skalkulowało już potencjalną efektywność ekonomiczną tej technologii celem zakomunikowania jej społeczeństwu, tym bardziej że technologia ta dodatkowo jest bezpieczniejsza oraz, co wysoce prawdopodobne, również znacznie korzystniejsza dla środowiska naturalnego?

Zagadnienie to stało się jednym z głównych tematów gospodarczych w mojej pracy parlamentarnej. W wyniku wielu konsultacji społecznych, powołania w strukturach mojej Partii Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Zespołu Ekspertów d/s Czystych Technologii Węglowych wypracowaliśmy koncepcję Kompleksu wydobywczo - energetycznego opartego o najnowocześniejsze czyste technologie energetyczne wykorzystujące nasz najcenniejszy surowiec energetyczny jakim jest węgiel kamienny. W koncepcji tej przedstawiono również model społeczno-ekonomiczny oparty na akcjonariacie pracowniczym i aktywizacji rodzimego kapitału. Tezy te przedstawiłem w oświadczeniu skierowanym w dniu 3 marca 2017 roku do do wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego.

Uważam, że zagadnienie wykorzystania energetycznego naszych, najbogatszych w Europie zasobów węgla w czystych technologiach energetycznych oraz renegocjacja umów międzynarodowych dyskryminujących nas poprzez narzucone nam ograniczenia w możliwości wykorzystania naszego najcenniejszego bogactwa naturalnego to podstawa do osiągnięcia dobrobytu naszego Narodu. W zawiązku z tym niezbędnym jest dalsza dyskusja tych zagadnień i inicjowanie działań w celu realizacji tych zamierzeń. Dlatego w IV kwartale 2017 roku na Śląsku będzie zorganizowana przeze mnie i moich współpracowników Konferencja naukowo -techniczno - ekonomiczna wykreślająca drogi do osiągnięcia tego celu.

Tadeusz Kopeć
Senator RP

Wstecz

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej