tel: (33) 851 90 54

Aktualności

  Aktualności

OŚWIADCZENIE SENATORSKIE Z DNIA 27 LIPCA 2018 R.

27/07/2018

Aktualności >>

 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

 

Szanowna Pani Minister!

Dzięki licznym inicjatywom rządowym, samorządowym oraz innym działaniom społecznym rok 2018 obfituje w liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, które przybliżają dzieciom i młodzieży wydarzenia historyczne związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Wiele działań na tym polu podejmuje również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które realizuje akcję „Rok dla Niepodległej”. Wszystkie te inicjatywy z pewnością przyczyniają się do pozytywnych zmian społecznych, przede wszystkim umacniają postawy patriotyczne wśród młodych ludzi oraz ich zainteresowanie historią najnowszą Polski. Rozwój edukacji patriotycznej w polskiej szkole to jeden z priorytetów nowoczesnego wychowania dzieci i młodzieży, przyczyniający się do wzmacniania poczucia tożsamości narodowej, a także przywiązania do historii i tradycji, zarówno narodowych, jak i regionalnych. Mając na uwadze efektywność i kompleksowość takich działań należy życzyć sobie, aby nie zakończyły się one wraz z zamknięciem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, ale aby dobre doświadczenia, jakie płyną z tej aktywności nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów, były podtrzymywane i rozwijane także w kolejnych latach. Dlatego pragnę zwrócić uwagę na potrzebę wyraźnego uwzględnienia edukacji regionalnej w programach nauczania w polskiej szkole, co jest w mojej ocenie możliwe do realizacji poprzez większe nasycenie obowiązujących programów nauczania treściami związanymi z regionem, jak również poprzez dodanie do tych programów treści specyficznych dla regionu. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że aktualnie problematyka ta uwzględniona jest w programach nauczania w poszczególnych szkołach w różnym zakresie. Tymczasem proces wychowania oraz kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą jest szczególnie ważny m.in. z uwagi na potrzebę umacniania tożsamości regionalnej i narodowej, jak też potrzebę budowania silnej relacji emocjonalnej pomiędzy młodymi ludźmi a ich lokalnym otoczeniem. Oprócz zapewnienia dobrych warunków do życia może to być jednym z istotniejszych bodźców przeciwdziałających migracji edukacyjnej i zarobkowej. Umożliwianie młodym ludziom poznawania własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych może pomóc w świadomym określaniu własnej tożsamości, a także znalezieniu własnej drogi zawodowej i życiowej zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Rozwinięta tożsamość regionalna człowieka wskazuje na jego udział w życiu społecznym, w kulturze, pozwala na własną identyfikację oraz interpretację. Warto podkreślić, że edukacja regionalna w polskiej szkole powinna służyć także pełniejszemu poznaniu własnej kultury, dziedzictwa historycznego, wydobyciu wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych, ogólnoludzkich, mobilizacji do realizacji powinności obywateli wobec kraju i wobec swojej „małej ojczyzny”. Nakreślone tu walory edukacji regionalnej wskazują na jej istotną wartość edukacyjną, poznawczą oraz integracyjną, co w dobie licznych zagrożeń wynikających m.in. z globalizacji ma istotne znaczenie dla patriotycznego wychowania młodych ludzi. Dzięki tegorocznym uroczystym obchodom Święta Niepodległości zyskujemy wiele doświadczeń przydatnych również w przekazywaniu wartości patriotycznych, związanych zarówno z narodem, jak i z regionem. W związku z tym chciałbym zapytać Panią Minister o plany związane z rozwojem edukacji regionalnej w polskiej szkole, a w szczególności o to, w jakim zakresie jest ona obecnie uwzględniana w programach nauczania i czy planuje się zmiany służące wzmocnieniu edukacji regionalnej w programach nauczania w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku Tadeusz Kopeć

Wstecz

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej