tel: (33) 851 90 54

Aktualności

  Aktualności

Oświadczenie z dn. 19 stycznia 2018 r.

19/01/2018

Aktualności >>

     Szanowny Panie Ministrze!

     Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 33 miasta spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem leżą w Polsce. Mimo podejmowania wielu różnych inicjatyw w Polsce nie maleje zagrożenie smogiem. Jak wszyscy pamiętamy, najgorsze wskaźniki zanieczyszczenia powietrza odnotowane zostały na początku 2017 r., a w czasie tegorocznego sezonu grzewczego problem ten – z różnym natężeniem – towarzyszy niemalże codziennie mieszkańcom m.in. Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. Choć w wielu częściach Polski podejmuje się inicjatywy służące ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza (m.in. w województwie śląskim obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, udzielane są dopłaty do kotłów, prowadzi się intensywną edukację ekologiczną i monitoring jakości powietrza, a jakość paliw podlega dorywczym kontrolom itp.), wiele wskazuje na to, że nie są to działania skuteczne. Trudno jest w praktyce egzekwować uchwały sejmików bez przepisów ogólnopolskich, które zakażą sprzedaży określonych paliw. Bez szybkich regulacji krajowych dotyczących wprowadzenia norm jakości węgla w sezonie grzewczym 2018/2019 nadal będziemy borykać się z zanieczyszczeniem powietrza i jego wielorakimi, groźnymi skutkami. Walka z ubóstwem energetycznym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (m.in. jakości powietrza), sprzyjająca przecież podniesieniu jakości życia Polaków, to kluczowe cele wskazane przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose z dnia 12.12.2017 r.

     Realizacja tych celów wymaga obecnie intensyfikacji działań legislacyjnych zmierzających do wdrożenia pakietu regulacji, obejmujących normy jakościowe dotyczące węgla do ogrzewania indywidualnego. Trzeba uczynić wszystko, aby skutecznie wyeliminować ze sprzedaży do sektora komunalno-bytowego muły wę- glowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki oraz inne paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw, zawierające niewystarczający udział węgla kamiennego. Niezbędne jest ponadto zapewnienie systemu certyfikacji paliw oraz systemu kontroli obrotu paliwami stałymi.

     Chciałbym również zwrócić uwagę na potrzebę równoległego wdrożenia rozwiązań służących zwalczaniu ubóstwa energetycznego, tak aby nabywane przez sektor komunalno-bytowy paliwa były nie tylko dobrej jakości, ale również dostępne cenowo dla odbiorców indywidualnych. Badania z roku 2016 dowodzą, że po- nad 40% Polaków wydaje na energię więcej niż 10% dochodów. Dotyczy to przede wszystkim terenów wiejskich (62%), mieszkańców domów jednorodzinnych (65%), gospodarstw domowych pracowników fizycznych (29%), emerytów (21%) i rolników (14%). Kluczowym skutkiem tego zjawiska jest postępujące zanieczyszczenie środowiska i pogorszenie warunków zdrowotnych.

     Mając na uwadze wiele bardzo dotkliwych konsekwencji społecznych, gospodarczych i środowiskowych, jakie wynikają dla Polski z zanieczyszczenia powodowanego smogiem, apeluję do Pana Ministra o działania na rzecz jak najszybszego wdrożenia rozwiązań legislacyjnych, dotyczących wdrożenia norm jakościowych węgla do ogrzewania indywidualnego oraz zapewniających właściwy system monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych, a także o stworzenie warunków rynkowych umożliwiających nabycie certyfikowanych paliw po przystępnych cenach w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

      Z wyrazami szacunku

      Tadeusz Kopeć

Wstecz

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej