tel: (33) 851 90 54

Tadeusz Kopeć w Senacie

  Praca

Tadeusz Kopeć w Senacie

Cieszyn, 20 września 2015 r.

Tadeusz Kopeć

- Senator Rzeczypospolitej Polskiej
- najbardziej aktywny Poseł Podbeskidzia V kadencji
- najbardziej rzetelny Poseł Podbeskidzia VI kadencji
   (wg rankingów Kroniki Beskidzkiej)
- skuteczny samorządowiec - przez 7 lat wicestarosta cieszyński
- Prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
- działacz opozycji.Praca w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

- Sekretarz Senatu RP
- Członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Członek Komisji Zdrowia
- Wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Spółdzielców

- Ponad 180 wystąpień i oświadczeń na posiedzeniach Senatu
- Frekwencja na posiedzeniach plenarnych - 98%

Praca w Senacie to praca dla całego kraju, jednak Ziemia Cieszyńska i Żywiecka jest bliska memu sercu i nie potrafię być obojętny na nasze lojalne problemy, dlatego aktywnie włączałem się w walę o kluczowe inwestycje na naszym obszarze:

- Droga S 69 (Obejście Węgierskiej Górki)
- Infrastruktura kolejowa na terenie naszych powiatów
- Bezpłatne przekazanie Miastu Cieszyn dworca PKP oraz placu przy ul. Hajduka


Mam gotowe projekty ustaw:

- Naprawa wadliwych i szkodliwych społecznie przepisów ustawy o grach hazardowych – korzyść dla Polski to 720 mln zł rocznie dodatkowego wpływu do budżetu Państwa.

- Wsparcie przez Państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych ma pomóc młodym ludziom w realizacji marzeń o własnym M.

Walczymy o „Polskę powiatową”!

Z perspektywy metropolii nie widać prawdziwego życia polskich miasteczek i wsi. W największych aglomeracjach żyje niewiele ponad 15 proc. Polaków. Co dzieje się z resztą? Powszechny trend przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego coraz to nowych zadań bez zapewnienia im pieniędzy na ich realizację powoduje, że w małych ośrodkach masowo zamykane są m. in. szkoły, urzędy pocztowe, komisariaty policji, likwidowane są połączenia komunikacyjne.

Jarosław Gowin

Lider Polski Razem Zjednoczona Prawica

"Tadeusz Kopeć zawsze odznaczał się wiernością swoim przekonaniom.
Kiedyś obydwaj byliśmy politykami Platformy, nie zmieniliśmy poglądów, jesteśmy tym poglądom wierni".Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej